Բաց դասախոսություններ

Հայկական համալսարանի դասընթացի որոշ դասախոսություններ անց են կացվում բաց ձևաչափով, ինչը հնարավորություն է տալիս լայն լսարանին մասնակից դառնալ բացառիկ միջգիտակարգային բնույթի բանախոսությունների, սեմինարների, քննարկումների։ Բաց դասախոսությունների ձևաչափով իրականացվող հանդիպումների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ ստորև։