Մեր մասին

«Հայկական համալսարանը» «Հայկական նախագիծ» գիտակրթական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերից է, որը նպատակ ունի հասարակագիտական հետազոտությունների և դրանց մասսայականացման միջոցով նպաստել հայկական քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը և Հայաստանի պետականության զարգացմանը։

«Հայկական համալսարան» ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնցից առանցքայինը երեկոյան հասարակագիտական դասընթացներն են։ Բացի այդ իրականացվում են մարզային ճանաչողական այցեր, հանրային դասախոսություններ, գիտարշավներ և այլն, որոնց մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար հայտնվում է մեր կայքում։